راه های ارتباطی با ما:

آدرس: آذربايجان غربي – مياندوآب – کمربندی جنوبی کوی نیرو ۱۲ متری کوی نیرو پلاک ۴۴ طبقه همکف کدپستی: ۱۴۷۶۶۵۶۷۶۳

ایمیل:sajad.habibzade@gmail.com

شماره تماس:۰۴۴۴۵۲۴۵۵۷۵